Pro správnou funkci systému je nezbytná aktualizace databází daty KN. Práci s tím spojenou zajišťujeme ve spolupráci s naší sesterskou společností - firmou R.F.S., s.r.o, která je smluvním partnerem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČUZK) jako tzv. šiřitel dat KN.

Na základě tohoto smluvního vztahu je firma oprávněna poskytovat svým zákazníkům aktuální data KN při dodržení obecných podmínek jejich poskytování a ceníku včetně toho, že pro většinu orgánů veřejné správy (např. obce) jsou data poskytována zdarma.

Aktualizace dat je prováděna s četností dle charakteru aplikace i potřeb zákazníka měsíčně, čtvrtletně, pololetně či ročně.