Naše aplikace byly v průběhu let nasazeny v několikatisícovém počtu v rámci informačních systémů mnoha orgánů státní správy i samosprávy, ale i komerční sféry. Mezi ty nejvýznamnější jistě patří tyto:

Registr nemovitostí:

Evidence nemovitého majetku:

Evidence lesů: