Systém evidence lesů je vysoce specializovaný systém pro podporu rozhodovacích procesů ve veřejné správě při výkonu státní správy lesů, zejména s ohledem na dozor funkce výkonu odborných lesních hospodářů. Jeho cílem je uživateli poskytnout maximální informace o vlastnících lesa, rozsahu jejich vlastnictví, vyhodnocuje nastalé změny a rovněž eviduje nové i zaniklé vlastníky lesa. Software nabízí celou řadu specializovaných nástrojů a výstupů z pohledu KN, z pohledu rozsahu vlastnictví i z pohledu činnosti odborných lesních hospodářů.

Součástí našich služeb je i průběžná AKTUALIZACE systémů daty KN.

Systém byl nasazen celoplošně na všech okresních úřadech v ČR a po jejich zániku je využíván městy pověřenými výkonem st. Správy lesů.

Další informace o produktu Vám rádi poskytneme, neváhejte nás, prosím, kontaktovat telefonicky, písemně nebo el. poštou na adrese real-soft@real-soft.cz