Aplikace slouží jako nástroj na prohlížení a aktualizaci souboru popisných informací katastru nemovitostí (SPI KN), přičemž uživateli poskytuje informace o veškerých nemovitostech zvoleného území (např. území obce), a to jak charakteristik parcel (druh pozemku, jeho využití, výměra, mapový list, číslo listu vlastnictví...), tak i vlastníků nemovitostí. Aplikace pracuje jak se soubory parcel KN, tak se soubory parcel tzv. zjednodušené evidence.

Součástí našich služeb je i průběžná AKTUALIZACE systémů daty KN.

Aplikace existuje v několika modifikacích dle potřeb uživatelů a byla nasazena na více než 500 organizacích celé ČR, nejvýznamnější z nich naleznete v sekci REFERENCE.

Další informace o produktu Vám rádi poskytneme, neváhejte nás, prosím, kontaktovat telefonicky, písemně nebo el. poštou na adrese real-soft@real-soft.cz