Jedná se o vlajkovou loď a nejúspěšnější z produktů společnosti.

Je určen pro všechny vlastníky a správce nemovitostí (pozemků), kteří potřebují pravidelně sledovat změny v nemovitém majetku, řešit ocenění pozemků pro potřeby inventury, reagovat na změny vyvolané změnami v katastru nemovitostí (KN), zpracovávat inventární sestavy a historii vývoje vlastnictví i stavu v KN.

Naše služby dodávkou software nekončí, ale spíše začínají. Firma zajišťuje AKTUALIZACI aplikace daty KN s četností podle potřeb uživatele, poskytuje metodickou a konzultační činnost při zpracování inventury pozemků, a to až po zpracování inventurního soupisu.

Aplikace byla využita nejen na více než 1000 obecních a městských úřadech celé ČR, ale také pro potřeby státních organizací mnoha typů. Nejvýznamnější z nich naleznete v sekci REFERENCE.

Další informace o produktu Vám rádi poskytneme, neváhejte nás, prosím, kontaktovat telefonicky, písemně nebo el. poštou na adrese real-soft@real-soft.cz