Společnost vznikla v roce 1991 a od samého počátku se věnuje stále stejné problematice - tvorbě software se zaměřením převážně na klientelu z oblasti státní správy a samosprávy.

Původní projekty zahrnující velmi rozsáhlé spektrum problematiky byly v průběhu let redukovány a od roku 1995 se společnost věnuje prakticky výhradně aplikacím nad daty katastru nemovitostí.

Tak jak šel vývoj v této oblasti, měnilo se i spektrum nabízených produktů, které nyní zahrnuje tyto hlavní produkty: