EVIDENCE NEMOVIT╔HO MAJETKU - INVENTARIZACE POZEMK┘